ΝΑΤΣΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ

Η/Γ: 10/2007, ΕΣΟ: 54469 | Fide: 42133262

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -