ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Η/Γ: 05/2009, ΕΣΟ: 54475, Fide: 42132703

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -