ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Η/Γ: 05/2009, ΕΣΟ: 54475 | Fide: 42132703 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1149 0
2023Α 1149 0
2022B 1149 0
2022A 1149 34
2021B 830 6
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -