ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

Η/Γ: 08/2010, ΕΣΟ: 54476 | Fide: 42133440

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι