ΜΑΣΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 11/2009, ΕΣΟ: 54482 | Fide: 42136776

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 4
2019B - 0
Παλαιότερα -