ΜΑΣΝΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 10/2008, ΕΣΟ: 54483, Fide: 42136768

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -