ΤΖΕΒΑΧΙΡΙΑΝ ΚΡΙΚΟΡ

Η/Γ: 05/1999, ΕΣΟ: 54489, Fide: 42138981

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 3
2019B - 0
Παλαιότερα -