ΜΕΣΕΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 07/2012, ΕΣΟ: 54497 | Fide: 42129575 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 830 0
2023Α 830 5
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -