ΚΟΥΚΟΥΤΖΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 04/2009, ΕΣΟ: 54498 | Fide: 42132789

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -