ΔΟΥΡΜΟΥΣ ΑΚΑΪ

Η/Γ: 04/2013, ΕΣΟ: 54500 | Fide: 42130506 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 830 5
2023Α - 0
2022B - 2
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι