ΖΗΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 09/2011, ΕΣΟ: 54505 | Fide: 42131898 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 4
2023Α - 4
2022B - 4
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι