ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 06/1997, ΕΣΟ: 54512 | Fide: 42131782 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 896 0
2023Α 896 0
2022B 896 0
2022A 896 0
2021B 896 0
2021A 896 0
2020B 896 0
2020A 896 0
2019B 896 6
Παλαιότερα -