ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΜΑΡΙΟΣ

Η/Γ: 06/1996, ΕΣΟ: 54513, Fide: 42124883

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1023 0
2020B 1023 3
2020A 1033 19
2019B - 0
Παλαιότερα -