ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΜΑΡΙΟΣ

Η/Γ: 06/1996, ΕΣΟ: 54513 | Fide: 42124883 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1005 0
2023B 1005 0
2023Α 1005 0
2022B 1005 3
2022A 1027 1
2021B 1030 9
2021A 1023 0
2020B 1023 3
2020A 1033 19
2019B - 0
Παλαιότερα -