ΚΑΡΑΚΑΪΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Η/Γ: 03/2011, ΕΣΟ: 54514 | Fide: 42138299

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -