ΣΑΛΙΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 07/2010, ΕΣΟ: 54518, Fide: 42128218

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι