ΣΑΛΙΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 07/2010, ΕΣΟ: 54518 | Fide: 42128218 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι