ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Η/Γ: 01/1990, ΕΣΟ: 54519 | Fide: 42132959

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1303 0
2021B 1303 0
2021A 1303 0
2020B 1303 0
2020A 1303 5
2019B 1267 6
Παλαιότερα -

Σύλλογοι