ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Η/Γ: 08/1984, ΕΣΟ: 54521 | Fide: 42147972 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 945 1
2022B 954 6
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -