ΣΚΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 03/2009, ΕΣΟ: 54537, Fide: 42129656

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι