ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΜΑΡΙΟΣ

Η/Γ: 10/2012, ΕΣΟ: 54553 | Fide: 42138973

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -