ΖΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 05/2007, ΕΣΟ: 54554 | Fide: 42135389 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 928 0
2023Α 928 0
2022B 928 0
2022A 928 6
2021B 966 4
2021A 960 0
2020B 960 0
2020A 960 6
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι