ΠΑΓΩΝΔΙΩΤΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ

Η/Γ: 11/1990, ΕΣΟ: 54556, Fide: 42138329

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -