ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 08/2009, ΕΣΟ: 54559 | Fide: 42132940 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -