ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Η/Γ: 12/2008, ΕΣΟ: 54561 | Fide: 42138957

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -