ΔΗΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Η/Γ: 09/2008, ΕΣΟ: 54564 | Fide: 42147875 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -