ΡΕΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 05/2012, ΕΣΟ: 54571 | Fide: 42138000 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 890 7
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -