ΖΑΧΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Η/Γ: 09/1982, ΕΣΟ: 54584 | Fide: 42139791 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1052 0
2023B 1052 0
2023Α 1052 0
2022B 1052 0
2022A 1052 0
2021B 1052 0
2021A 1052 0
2020B 1052 0
2020A 1052 6
2019B - 0
Παλαιότερα -