ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 04/2010, ΕΣΟ: 54602 | Fide: 42133696 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι