ΖΩΣΗΜΑΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Η/Γ: 08/2008, ΕΣΟ: 54606, Fide: 42119820

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -