ΜΠΕΜΠΕΛΟΣ ΟΡΦΕΑΣ

Η/Γ: 07/2012, ΕΣΟ: 54607 | Fide: 42133025 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 890 4
2021B 830 0
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 5
2019B - 0
Παλαιότερα -