ΤΡΙΣΜΠΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

Η/Γ: 08/2011, ΕΣΟ: 54609, Fide: 42128463

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -