ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 03/2006, ΕΣΟ: 54611, Fide: 42133734

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι