ΝΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ

Η/Γ: 04/2012, ΕΣΟ: 54613 | Fide: 42132819

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -