ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 03/2012, ΕΣΟ: 54614 | Fide: 25897411 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 865 0
2023Α 865 5
2022B 914 7
2022A 979 3
2021B 978 4
2021A 958 0
2020B 958 3
2020A 910 9
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι