ΜΕΝΕΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΗΡΥΚΟΣ

Η/Γ: 08/2009, ΕΣΟ: 54622 | Fide: 25890930 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 860 0
2022A 830 7
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -