ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 01/2008, ΕΣΟ: 54627 | Fide: 25893092 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1628 46
2023Α 1635 28
2022B 1582 39
2022A 1370 21
2021B 1281 27
2021A 1141 0
2020B 1141 14
2020A 899 17
2019B 865 5
Παλαιότερα -