ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 02/2008, ΕΣΟ: 54629 | Fide: 25898639 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 967 0
2022B 967 0
2022A 967 0
2021B 967 0
2021A 967 0
2020B 967 0
2020A 967 8
2019B 897 5
Παλαιότερα -

Σύλλογοι