ΜΠΕΖΙΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 03/2006, ΕΣΟ: 54631 | Fide: 25898132 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1140 2
2023B 1120 4
2023Α 1136 9
2022B 1065 11
2022A 982 0
2021B 982 0
2021A 982 0
2020B 982 0
2020A 982 5
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι