ΣΑΒΒΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 06/2006, ΕΣΟ: 54635 | Fide: 42132380 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι