ΣΑΒΒΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 06/2006, ΕΣΟ: 54635, Fide: 42132380

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι