ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΙΑΣΩΝ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 12/2013, ΕΣΟ: 54639 | Fide: 42127106 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 2
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 2
2021A - 0
2020B - 2
2020A - 2
2019B - 0
Παλαιότερα -