ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Η/Γ: 02/1975, ΕΣΟ: 54641 | Fide: 42132983 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι