ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 06/2011, ΕΣΟ: 54646 | Fide: 42132924 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -