ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 06/2011, ΕΣΟ: 54646, Fide: 42132924

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -