ΖΑΒΡΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 12/2011, ΕΣΟ: 54659 | Fide: 42136466 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1719 43
2023Α 1595 10
2022B 1623 42
2022A 1494 33
2021B 1431 20
2021A 1107 0
2020B 1107 7
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -