ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

Η/Γ: 03/2009, ΕΣΟ: 54665 | Fide: 42136393 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 830 6
2021B - 4
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 4
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι