ΡΟΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Η/Γ: 11/2011, ΕΣΟ: 54668 | Fide: 42122961

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -