ΠΑΝΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 08/1973, ΕΣΟ: 54675, Fide: 42133955

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1195 0
2021A 1195 0
2020B 1195 0
2020A 1195 9
2019B - 0
Παλαιότερα -