ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΕΚΤΟΡΑΣ

Η/Γ: 05/2008, ΕΣΟ: 54678 | Fide: 42137802 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1030 11
2022B - 0
2022A - 1
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 1
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι