ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΕΚΤΟΡΑΣ

Η/Γ: 05/2008, ΕΣΟ: 54678, Fide: 42137802

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 1
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι