ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 09/1976, ΕΣΟ: 54679, Fide: 42133548

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -