ΜΠΑΚΑΛΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ

Η/Γ: 11/2010, ΕΣΟ: 54695 | Fide: 42154901 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι