ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 04/2001, ΕΣΟ: 54700, Fide: 42134480

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -