ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 05/2010, ΕΣΟ: 54704, Fide: 42134218

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -