ΤΣΑΚΑ ΕΛΒΙΣ

Η/Γ: 09/1999, ΕΣΟ: 54712, Fide: 42140927

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 942 0
2021A 942 0
2020B 942 0
2020A 942 5
2019B - 0
Παλαιότερα -