ΤΣΑΚΑ ΕΛΒΙΣ

Η/Γ: 09/1999, ΕΣΟ: 54712 | Fide: 42140927 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 942 0
2023B 942 0
2023Α 942 0
2022B 942 0
2022A 942 0
2021B 942 0
2021A 942 0
2020B 942 0
2020A 942 5
2019B - 0
Παλαιότερα -